LaRete Art Projects
news      > publicazioni > Tracce nel futuro

Tracce nel futuro

Tracce nel futuro. A-Min, Chen Chieh-jen, Hsiao Sheng-chien, Huang Sheng-yen, Hung Tunglu, Li Jiun-yang, Li Ming-tse, Lin Shu-min, Liu Kao Sing, Lu Mu-jen, Sheu Jer Yu, Tu Wei-cheng.

Con testi di Julia Draganovic, Tseng Fangling e Nicola Oddati.

Catalogo a cura di Julia Draganovic e Tseng Fangling. Lingua: Italiano/Inglese.

Napoli: Electa 2007.

Tracce nel futuro.

 

LaRete Art Projects